WHO IS KELIEL?

KEliel (-97) on lahtelainen Helsingissä asuva ääniassemblaattori ja performanssiapplikoija, joka kuvittelee itsensä usein kolmanneksi persoonaksi, mutta kirjoittaa mieluummin omakohtaisesti.

Mä nään tän näin:

Flättään populaarimusiikin ja taiteen layerit.

Ajattelen musiikkini draamankaarina. Kappaleeni pohjautuvat tarinallisuuteen rikotulla rakenteella. Miljööt ja tilanteet vaihtelevat sekä kappaleista toisiin, että tarinoiden edetessä. Manuaalisen varioinnin vuoksi yksittäiset kappaleet ovat hitaita prosesseja saattaa tarinat loppuunsa. On kuitenkin loputtoman mielenkiintoista puikahtaa aistien välisiin hiljaisuuksiin ja tunnustella niiden materiaalia, tunteiden sävyttämää fyysisyyttä ja mielleyhtymiä, jotta voin antaa niille äänen. 

Elektronisen musiikin esittämisessä ei tavallisesti aseteta tekijyyttä alttiiksi. Tekijyys tuodaan esiin erillisenä esityksellisyydestä. Performanssi on häiritsevä keino lävistyä ulos oman sukupolveni konemusiikin dj-keskeisistä esityskäytänteistä. Tarjoan sukupolvelleni jotakin muuta kuin vlogivirtaa.

Performanssissa minua kiinnostaa sen välittömästi hetkessä esiin tuomat identiteettiä ja sosiaalisen olemisen tapoja käsittelevät kysymykset. Performanssin läsnäolon intensiteetin voimalla on mahdollista murtaa jotakin nimettömien sääntöjen määrittelevistä sosiaalisista normistoista ja ihmisiä aiheettomasti kontrolloivista ahdistavista rajoista. Se tapahtuu, kun performanssi ikään kuin ylittää esityksen esittämisen ja muuttuu fyysisyytensä avustamana minänä olemisen preesensiksi. Se on kiehtovaa.

Aika paksua? Suhtaudun tähän itsekin ironialla ja annan sen kuulua. Ja näkyä.

(K)Eliel debytoi performanssitaiteilijana Nyrjähdys –klubilla Taidepanimolla vuonna 2007 hänen ollessaan 10-vuotias. Tuolloin hän esiintyi nimellä Bengt Raakalainen. Performansseissaan Bengt soitti bassolla doom-Kissiä ja purskutti naudanverta kuvanveistäjä Ihana Havon kanssa. Myöhemmin hän on esiintynyt muun muassa Amos Andersonin Taidemuseossa, Helsinki Fashion Weekillä, Jyväskylän Taidemuseossa, Lahden Taidemuseossa, Galleria Titanikissa, Galleria 3H+K:ssa, Galleria Uudessa Kipinässä, kadulla ja Taideinstituutin hautajaisissa.  

KEliel (-97) is a Lahti-based musician and performance artist who lives in Helsinki and usually imagines himself in the third person but prefers to write first hand. 

I see it this way:

I'm flattening the layers of popular music and art.

My pieces are based on stories and they feature a dramatic arc. Settings and situations vary from piece to piece as well as while the story progresses. I find it endlessly fascinating to slip into the silence between senses and feel the fabric of silence, explore associations and physicality tinted with emotions, which enables me to give all of them a voice.

When electronic music is performed today, the maker’s role is not always committed. The role of the maker is presented as separate from the aspect of performing. Performance art is a disruptive way to break away from my own generation’s dj-oriented habits. I serve something else than vlog streams to my generation.

In performance art, I’m interested in questions of identity and habits of social being that it brings up immediately in the moment. With the intensity of presence, it’s possible to fracture some of those social norms defined by unnamed rules and oppressive boundaries which control people unduly. It happens when performance  seems to exceed the whole performing of performance and with the help of its physicality changes to the presence of being you. That, I find fascinating.

A load of bullshit? Self-irony is my key to handling this, and I let be heard. And seen.

(K)Eliel debuted as a performance artist at club Nyrjähdys in Taidepanimo in the year 2007 at the age of 10, performing by the name Bengt Raakalainen (Bengt Brute). In his performances he played doom-Kiss on the bass and squirted cow's blood with sculptor Ihana Havo. Later he has performed for example at Amos Anderson Art Museum, Helsinki Fashion Week, Lahti's Art Museum, Jyväskylä Art Museum, Gallery 3H+K, on the street and funeral of Lahti's institute of fine arts.